Bad boy 4 life

20111122-200248.jpgNär jag sent på eftermiddagen släntrar in på skolan kommer en fröken fram och meddelar med låg och lite hemlighetsfull röst att hon “behöver prata lite med mig”. Genast får jag en klump av ångest i bröstet och jag hinner tänka “vad har jag nu gjort och vad ska mamma säga?!”. Sen kommer jag ihåg att det är min son som går i skolan. Jag kommer inte att få mitt beteende utvärderat och analyserat av någon nyutbildad och finnig lågstadielärare med rigorösa pedagogiska intentioner. Jag kommer inte att behöva sitta i baksätet och lyssna på min mors förmaningar gällande mina smått tvångsmässiga clownfasoner.

Alla säger att det var bättre förr. Att barnaåren är så kravlösa. Säger man så har man glömt “utvecklingssamtal” och “föräldrakvart”. Tack Jesus för att jag är vuxen.

Fotnot: Skjortan på bilden. We do not speak of it.

One Response to “Bad boy 4 life”

  1. Ilhan says:

    Jag känner detsamma. Det var verkligen ångest när det började sig utvecklignssamtal!

Leave a Reply